Jonizuojančiosios spinduliuotės negalime aptikti žmogiškomis juslėmis (užuosti, pamatyti, apčiuopti ir pan.). Radioaktyvūs (jonizuojančiosios spinduliuotės) šaltinai paprastai yra labai kompaktiški ir gali būti lengvai maskuojami. Tačiau grėsmės, kylančios dėl šių medžiagų, jų poveikis aplinkai, gali būti labai rimtas. Būtent dėl to kompetentingoms institucijoms įstatymais yra patikėta įgyvendinti branduolinio saugumo aptikimo (detektavimo) priemones,  kad aptikti ir eliminuoti grėsmes, kylančias dėl nelegaliai cirkuliuojančių branduolinių ir (ar) kitų radioaktyviųjų medžiagų, o taip pat kontroliuoti teisėtą šių medžiagų apyvartą.

Branduolinio saugumo kompetencijos centras yra atsakingas už Valstybės sienos apsaugos tarnybos vykdomos pasienio radiacinės kontrolės organizavimą, kontrolę ir specializuotos techninės įrangos plėtrą.

Radioaktyviųjų ir kitų branduolinių medžiagų aptikimui prie valstybės sienos naudojamos stacionarios radiacinės kontrolės sistemos ir nešiojama įranga. Aptikimo įrangos tipai priklauso nuo vietinės infrastruktūros ir kitos specifikos.

BSKC bendradarbiauja su Jungtinių Amerikos valstijų Energetikos departamento Branduolinės kontrabandos aptikimo ir atgrasymo programa (Nuclear Smuggling Detection and Deterrence Program) – vykdomi bendri projektai ir nuolatinės konsultacijos rengiant bei tobulinant branduolinio saugumo aptikimo infrastruktūrą, o taip pat užtikrinant šios infrastruktūros tvarumą – įgyvendinant techninės įrangos priežiūros ir remonto programą, vykdant specializuotus personalo mokymus.

Šiuo metu vyksta „Group 8“ projektas kurio tikslas – modernizuoti esančias ir įdiegti naujas  radiacinės kontrolės sistemas keturiuose pasienio kontrolės punktuose prie Baltarusijos ir Rusijos sienų. „Group 8“ projektas įgyvendinamas išlaidų pasidalinimo (angl. „Cost sharing“) principu tarp Lietuvos ir JAV.