• ORGANIZUOJAME IR VYKDOME KOMPETETINGŲ INSTITUCIJŲ PERSONALO MOKYMUS  BEI PRATYBAS KOVOS SU NETEISĖTA BRANDUOLINIŲ IR KITŲ RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ APYVARTA SRITYJE 

  • ORGANIZUOJAME IR ĮGYVENDINAME ASMENŲ BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KERTANČIŲ VALSTYBĖS SIENĄ BEI GABENAMŲ KROVINIŲ RADIACINĘ KONTROLĘ 

  • DALYVAUJAME SKATINANT IR TOBULINANT ŠALIES INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANČIŲ BRANDUOLINIO SAUGUMO REŽIMO PRIEMONES, BENDRADARBIAVIMĄ IR TARPUSAVIO SĄVEIKOS KOORDINAVIMĄ

  • PLĖTOJAME TARPTAUTINĮ BENDRADARBIAVIMĄ CENTRO VEIKLOS KLAUSIMAIS

  • DALYVAUJAME ĮGYVENDINANT NETEISĖTOS BRANDUOLINIŲ IR KITŲ RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS UŽKARDYMO, APTIKIMO BEI REAGAVIMO Į ŠIUOS ATVEJUS PRIEMONES

  • ORGANIZUOJAME IR VYKDOME DOZIMETRINĖS KONTROLĖS ĮRANGOS PLĖTRĄ BEI TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ