• ORGANIZUOJAME IR VYKDOME KOMPETETINGŲ INSTITUCIJŲ PERSONALO MOKYMUS  BEI PRATYBAS KOVOS SU NETEISĖTA BRANDUOLINIŲ IR KITŲ RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ APYVARTA SRITYJE 

  • ORGANIZUOJAME IR ĮGYVENDINAME ASMENŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KERTANČIŲ VALSTYBĖS SIENĄ, BEI GABENAMŲ KROVINIŲ RADIACINĘ KONTROLĘ 

  • DALYVAUJAME SKATINANT IR TOBULINANT ŠALIES INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANČIŲ BRANDUOLINIO SAUGUMO REŽIMO PRIEMONES, BENDRADARBIAVIMĄ IR TARPUSAVIO SĄVEIKOS KOORDINAVIMĄ

  • PLĖTOJAME TARPTAUTINĮ BENDRADARBIAVIMĄ CENTRO VEIKLOS KLAUSIMAIS

  • DALYVAUJAME ĮGYVENDINTI NETEISĖTOS BRANDUOLINIŲ IR KITŲ RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS UŽKARDYMO, APTIKIMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS ATVEJUS PRIEMONES

  • ORGANIZUOJAME IR VYKDOME DOZIMETRINĖS KONTROLĖS ĮRANGOS PLĖTRĄ IR TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

  • KOORDINUOJAME BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ FIZINĖS APSAUGOS PRIEMONES