Spalio 11 – 12 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centre vyko 2 d. trukmės mokymas Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnams priimantiems sprendimus dėl vykimo per valstybės sieną. Renginio dalyviai – VSAT pareigūnai, kurie paprastai skiriami vadovauti pamainai pasienio kontrolės punktuose, taip pat koordinuojantys pasienio radiacinės kontrolės vykdymą punktuose. Šio mokymo tikslas – tobulinti pareigūnų kompetencijas teisingai atlikti radiacinę kontrolę, vertinti dozimetrinės kontrolės įrangos teikiamus duomenis, juos interpretuoti bei, galiausiai, priimti teisingus sprendimus.

Mokymo metu BSKC dėstytojai šiai patyrusių pareigūnų grupei pristatė pasienio radiacinės kontrolės aktualijas ir naujoves, apžvelgė egzistuojančias grėsmes branduolinio saugumo srityje ir aptarė pasienio radiacinės kontrolės, kurią atlieka mūsų tarnyba, svarbą ir reikšmę. Mokymo metu daug laiko buvo skirta praktiniams užsiėmimams nagrinėjant pateiktas užduotis, praktinių įgūdžių dirbti su dozimetrine kontrolės įranga tobulinimui. Taip pat BSKC dėstytojai konsultavo kolegas radiacinės kontrolės klausimais, vyko diskusijos, buvo nagrinėjami įvykiai.

Mokymus vesti padėjo BSKC paruošti VSAT Vilniaus ir Pakrančių apsaugos rinktinių instruktoriai. Susipažinti su pasienio radiacinės kontrolės funkcija, į renginį taip pat atvyko ir VSAT padaliniuose dirbantys bendruomenės pareigūnai.