2019 m. vasario 18–19 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) organizavo seminarą „Radiacinė kontrolė pareigūnams, priimantiems sprendimus dėl vykimo per valstybės sieną“. Seminare dalyvavo 20 pareigūnų iš įvairių Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) užkardų.

Seminaro „Radiacinė kontrolė pareigūnams, priimantiems sprendimus dėl vykimo per valstybės sieną“ programą sudarė dvi dalys: teorinių žinių atnaujinimas, naudojant nuotolinio mokymo platformą Moodle, ir diskusijos bei praktinės užduotys. Nuotolinio mokymo platformoje Moodle, prieš seminarą, pareigūnai atnaujino žinias apie jonizuojančiąją spinduliuotę, išsinagrinėjo pasikeitusius teisės aktus, reglamentuojančius radiacinę kontrolę pasienio tikrinimo metu. Praktinės seminaro dalies metu BSKC specialistai, pristatė informaciją apie pasienio radiacinės kontrolės svarbą, reikšmę ir esamas grėsmes Lietuvoje ir pasaulyje, detaliai kartu su dalyviais nagrinėjo VSAT pareigūnų radiacinės kontrolės vykdymo tvarką bei jos pasikeitimus, jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo metodiką, dokumentų, licencijų bei laikinųjų leidimų, medicinos įstaigų išduodamų pažymų pavyzdžius ir aptarė kitus, VSAT pareigūnams aktualius, klausimus.

 

 

© Nuotraukos iš BSKC archyvų.