2019 m. vasario 26–27 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) organizavo mokymą „Radiacinė kontrolė pareigūnams, priimantiems sprendimus dėl vykimo per valstybės sieną“. Seminare dalyvavo 16 pareigūnų iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT).

Seminaro „Radiacinė kontrolė pareigūnams, priimantiems sprendimus dėl vykimo per valstybės sieną“ programą sudaro dvi dalys: teorinis mokymas naudojant nuotolinio mokymo platformą ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo, vykusio prieš seminarą, metu pareigūnai susipažino su teoriniais mokymo apie jonizuojančiąją spinduliuotę aspektais, išnagrinėjo pasikeitusius teisės aktus, reglamentuojančius radiacinę kontrolę pasienio tikrinimo metu. Antroje praktinėje mokymų dalyje, mokymų vedėjai, BSKC specialistai, pristatė informaciją apie pasienio radiacinės kontrolės svarbą, reikšmę ir esamas grėsmes Lietuvoje ir pasaulyje; detaliai nagrinėjo VSAT pareigūnų radiacinės kontrolės vykdymo tvarką bei jos pasikeitimus; jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo metodiką, dokumentų, licencijų bei laikinųjų leidimų, medicinos įstaigų išduodamų pažymų pavyzdžius, ir kitus klausimus.

Praktinių užsiėmimų metu dalyviai dirbo su rankiniais dozimetrinės kontrolės prietaisais, mokėsi aptikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir fiksuoti duomenis. Pareigūnai taip pat praktikavosi su centrinės pavojaus signalų stoties programine įranga, nagrinėjo reagavimo į dozimetrinės kontrolės įrangos fiksuojamus pavojaus signalų įvykius tvarką. Kiekvienas mokymo dalyvis mokėsi savarankiškai saugiai atlikti visus reagavimo veiksmus: valdyti centrinės pavojaus signalų stoties programinę įrangą, atlikti antrinį patikrinimą, perkelti į centrinės pavojų signalų stoties duomenų bazę duomenis iš rankinių prietaisų, parengti pranešimus, atlikti kitus veiksmus ir tinkamai priimti sprendimus dėl pavojingų krovinių vykimo per valstybės sieną.