2019 m. sausio 16 ir 17 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) organizuoja ir veda mokymus tema „Radiacinės kontrolės pagrindai“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Tribonių užkardos pareigūnams. Mokymai vyksta Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkte. Mokymuose dalyvauja dvi grupės po 25 Tribonių užkardos pareigūnų.

Mokymo „Radiacinės kontrolės pagrindai“ programą sudaro BSKC specialistų pristatymai apie: pasienio radiacinės kontrolės svarbą, reikšmę ir esamas grėsmes, VSAT pareigūnų radiacinės kontrolės vykdymo tvarką, jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo metodiką, dokumentų, licencijų bei laikinųjų leidimų, medicinos įstaigų išduodamų pažymų pavyzdžius. Daug laiko yra skiriama praktiniams užsiėmimams, kurių metu dalyviai dirba su rankiniais dozimetrinės kontrolės prietaisais, mokosi aptikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir fiksuoti duomenis.

Pareigūnai taip pat praktikuojasi su centrinės pavojaus signalų stoties programine įranga, nagrinėja reagavimo į dozimetrinės kontrolės įrangos fiksuojamus pavojaus signalų įvykius tvarką.