2019 m. kovo 12 ir 13 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) organizavo ir vedė mokymus tema „Radiacinės kontrolės pagrindai“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Neringos užkardos pareigūnams. Mokymai vyko Nidos pasienio kontrolės punkte. Mokymuose dalyvavo dvi grupės po 15 Neringos užkardos pareigūnų.

Mokymo „Radiacinės kontrolės pagrindai“ programą sudarė BSKC specialistų pristatymai apie: pasienio radiacinės kontrolės svarbą, reikšmę ir esamas grėsmes, VSAT pareigūnų radiacinės kontrolės vykdymo tvarką, jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo metodiką, dokumentų, licencijų bei laikinųjų leidimų, medicinos įstaigų išduodamų pažymų pavyzdžius. Daug laiko buvo skiriama praktiniams užsiėmimams, kurių metu dalyviai dirbo su rankiniais dozimetrinės kontrolės prietaisais, mokėsi aptikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir fiksuoti duomenis.

Pareigūnai taip pat praktikavosi su centrinės pavojaus signalų stoties programine įranga, nagrinėjo reagavimo į dozimetrinės kontrolės įrangos fiksuojamus pavojaus signalų įvykius tvarką.