2019 m. vasario 6-7 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) specialistai vedė Radiacinė kontrolės mokymus VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnams. Mokymai buvo sudaryti iš dviejų dalių: teorinio mokymo ir praktinio. Su teorine mokymų dalimi dalyviai susipažino savarankiškai, per nuotolinio mokymosi platformą Moodle. Įgytų žinių patikrinimui buvo laikomi testai.

Antrojoje, praktinėje mokymų dalyje, BSKC lektoriai pristatė informaciją apie pasienio radiacinės kontrolės svarbą, reikšmę ir esamas grėsmes; detaliai nagrinėjo VSAT pareigūnų radiacinės kontrolės vykdymo tvarką; jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo metodiką, dokumentų, licencijų bei laikinųjų leidimų, medicinos įstaigų išduodamų pažymų pavyzdžius, ir kitus klausimus.

Praktinių užsiėmimų metu dalyviai dirbo su rankiniais dozimetrinės kontrolės prietaisais, mokėsi aptikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir fiksuoti duomenis. Pareigūnai taip pat praktikavosi su centrinės pavojaus signalų stoties programine įranga, nagrinėjo reagavimo į dozimetrinės kontrolės įrangos fiksuojamus pavojaus signalų įvykius tvarką. Kiekvienas mokymo dalyvis mokėsi savarankiškai atlikti visus reagavimo veiksmus: valdyti centrinės pavojaus signalų stoties programinę įrangą, atlikti antrinį patikrinimą, perkelti į centrinės pavojų signalų stoties duomenų bazę duomenis iš rankinių prietaisų, parengti pranešimus ir atlikti kitus veiksmus.