2020 m. rugsėjo 15 – 16 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) organizavo ir vedė mokymus tema „Radiacinė kontrolė patikrinimų metu“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės pareigūnams Stasylų geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkte (PKP).

Mokymai vyko dviem etapais: pirmasis – savarankiškas nuotolinis mokymasis, organizuojamas nuotolinio mokymosi platformoje Moodle, antrasis – tiesioginio praktinio mokymo etapas Stasylų geležinkelio PKP. Jų metu pareigūnai gilino žinias apie: pasienio radiacinės kontrolės svarbą, reikšmę ir esamas grėsmes, VSAT pareigūnų radiacinės kontrolės vykdymo tvarką, jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo metodiką, legalų radioaktyvių krovinių gabenimą bei šių krovinių tikrinimo ypatumus. Savo įprastoje tarnybos vietoje pareigūnai daug laiko skyrė praktinių įgūdžių tobulinimui – darbui su rankiniais dozimetrinės kontrolės prietaisais. Dalyviai mokėsi aptikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, juos identifikuoti, priskirti tam tikrai kategorijai ir fiksuoti duomenis, įvertinti radioaktyvių šaltinių vykimo per sieną teisėtumą, praktikavosi su centrinės pavojaus signalų stoties programine įranga, nagrinėjo reagavimo į dozimetrinės kontrolės įrangos fiksuojamus pavojaus signalų įvykius tvarką.

 

© Nuotraukos iš BSKC archyvų.