2019 m. gegužės 7 – 8 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro specialistai organizavo ir vedė mokymus tema „Radiacinė kontrolė pasienio tikrinimo metu“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnams.

Mokymai vyko dviem etapais: pirmasis – savarankiškas nuotolinis mokymasis, organizuojamas nuotolinio mokymosi platformoje Moodle, antrasis – tiesioginio praktinio mokymo etapas. Jų metu pareigūnai gilino žinias apie: pasienio radiacinės kontrolės svarbą, reikšmę ir esamas grėsmes, VSAT pareigūnų radiacinės kontrolės vykdymo tvarką, jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo metodiką, legalų radioaktyvių krovinių gabenimą bei šių krovinių tikrinimo ypatumus. Daug laiko buvo skiriama praktiniams užsiėmimams, kurių metu dalyviai dirbo su rankiniais dozimetrinės kontrolės prietaisais, mokėsi aptikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, juos identifikuoti ir fiksuoti duomenis. Visų mokymo metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas saugiam darbui aptikus padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę.

Pareigūnai taip pat praktikavosi su centrinės pavojaus signalų stoties programine įranga, nagrinėjo reagavimo į dozimetrinės kontrolės įrangos fiksuojamus pavojaus signalų įvykius tvarką.