2019 m. balandžio 17–26 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centre (toliau – BSKC) vyko radiacinės kontrolės instruktorių mokymai. Juose dalyvavo 13 pareigūnų iš Vilniaus, Pagėgių, Ignalinos, Varėnos ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių. Mokymų tikslas – parengti tarnybos padalinių pareigūnus, vesti radiacinės kontrolės užsiėmimus savo kolegoms darbo vietose.

Mokymai vyko dviem etapais: pirmasis – savarankiškas nuotolinis mokymasis, organizuojamas nuotolinio mokymosi platformoje Moodle, antrasis – tiesioginio praktinio mokymo etapas, organizuojamas tarnybos Pasieniečių mokykloje. Jų metu pareigūnai įgijo radiacinės saugos žinių, lavino specializuotos stacionarios ir nešiojamos įrangos naudojimo įgūdžius, mokėsi efektyvių pasienio radiacinės kontrolės atlikimo metodų, atpažinti ir įvertinti sprogstamąsias medžiagas. Su pastarąja tema supažindino kviestinis lektorius – Vadovybės apsaugos departamento prie LR VRM  (toliau – VAD) Pajėgų valdymo valdybos J2 skyriaus vyriausiasis agentas majoras Šarūnas Petkus. Tarnyba ir VAD glaudžiai bendradarbiauja nuo 2013 metų pagelbėdami vieni kitiems mokymų, bendrų operacijų, pratybų ir kitų renginių metu.

Kadangi didelis dėmesys buvo skirtas užsiėmimų planavimo ir suaugusių mokymo metodams, mokymų dalyviai įgijo ir praktinių užsiėmimų vedimo įgūdžių.

„Mokyk mokytoją“ principas plačiai naudojamas tarnybos pareigūnų rengimui ir padeda išplėsti pareigūnų mokymo darbo vietose galimybes. Pareigūnų motyvacija tapti instruktoriumi ir tinkamas pasirengimas vesti užsiėmimus – tai pagrindas užtikrinantis sėkmingą „Mokyk mokytoją“ principo įgyvendinimą.

BSKC kiekvienais metais organizuoja vienos instruktorių grupės parengimą, kurios nariai, bendradarbiaudami tarpusavyje, tarnybos padaliniuose veda mokymus savo kolegoms ir dalinasi gerąja patirtimi.

Dalyvavusiems šiuose dviejų dalių mokymuose bei išlaikiusiems įskaitą pareigūnams artimiausiu metu bus įteikti Radiacinės kontrolės instruktoriaus mokymų baigimo pažymėjimai. Patys dalyviai mokymus įvertino labai gerai, išreiškė norą savo kaip instruktorių gebėjimus tobulinti ir ateityje.