Šių metų birželio 5-6 d.  Branduolinio saugumo kompetencijos centras organizavo mokymą „Radiacinė kontrolė pasienio tikrinimo metu“ Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnams. Mokyme dalyvavo 14 pareigūnų iš Uosto, Neringos ir Palangos  užkardų.

Mokymo „Radiacinė kontrolė pasienio tikrinimo metu“ programą sudaro dvi dalys: teorinis mokymas naudojant nuotolinio mokymo platformą ir praktinis mokymas.  Renginys prasidėjo sprendžiant testus, skirtus patikrinti žinias, kurias mokymo dalyviai įgijo savarankiškai studijuodami specialiai šiam kursui parengtą nuotolinio mokymo medžiagą.

Mokymo metu Branduolinio saugumo kompetencijos centro specialistai pristatė informaciją apie pasienio radiacinės kontrolės svarbą, reikšmę ir esamas grėsmes; detaliai nagrinėjo VSAT pareigūnų radiacinės kontrolės vykdymo tvarką; jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo metodiką, dokumentų, licencijų bei laikinųjų leidimų, medicinos įstaigų išduodamų pažymų pavyzdžius, ir kitus klausimus. Daug laiko buvo skirta realiai įvykusių įvykių nagrinėjimui – buvo detaliai aptariami pareigūnų veiksmai skirtingose situacijose aptikus radiaktyviąsias medžaigas tarnybos metu.

Praktinių užsiėmimų metu dalyviai dirbo su rankiniais dozimetrinės kontrolės prietaisais, mokėsi identifukuoti radioaktyviąsis medžiagas ir fiksuoti duomenis. Pareigūnai taip pat praktikavosi su centrinės pavojaus signalų stoties programine įranga, nagrinėjo reagavimo į dozimetrinės kontrolės įrangos fiksuojamus pavojaus signalų įvykius tvarką. Kiekvienas mokymo dalyvis mokėsi savarankiškai atlikti visus reagavimo veiksmus: valdyti centrinės pavojaus signalų stoties programinę įrangą, atlikti antrinį patikrinimą, perkelti į centrinės pavojų signalų stoties duomenų bazę  duomenis iš rankinių prietaisų, parengti pranešimus ir atlikti kitus veiksmus.