2019 m. balandžio 11 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) specialistai organizavo ir pravedė darbuotojų, dirbančių jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, pradinius privalomuosius radiacinės saugos mokymus VSAT Ignalinos pasienio rinktinės Branduolinės energijos objektų apsaugos dalinio (BEOAD) pareigūnams.

Mokymai susideda iš dviejų dalių – nuotolinio mokymo, kuris vyko š. m. balandžio 2-10 d. Moodle nuotolinio mokymosi platformoje ir 8 val. tiesioginio praktinio mokymo, kurio metu aptartos šios temos: branduolinės ir kitos radioaktyviosios medžiagos, jų savybes ir poveikis žmogaus sveikatai, darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga, individualioji ir darbo vietų stebėsena, dozimetriniai prietaisai ir individualios apsaugos priemonės. Taip pat pristatyta Lietuvos ir tarptautinė patirtis, aktualios problemos ir išmoktos pamokos radiacinės saugos srityje. Mokymų pabaigoje dalyviai laikė privalomąjį testą ir jiems artimiausiu laiku bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Tai pirmieji tokio pobūdžio mokymai, vedami BEOAD pareigūnams. Kad galėtų juos parengti ir vesti, BSKC specialistai turėjo praeiti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) atestaciją ir įgyti sertifikatą teikti šias mokymo paslaugas. Tai nuoseklus BSKC bendradarbiavimo su VATESI, Ignalinos atomine elektrine ir kitomis kompetentingomis institucijomis branduolinio saugumo ir saugos srityse rezultatas.