2020 m. sausio 14–24 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro pareigūnai vedė paskaitas Pasieniečių mokyklos pirminio profesinio mokymo kursantams.

Paskaitų metu jaunieji pasieniečiai buvo supažindinti su teisės aktais reglamentuojančiais radiacinę saugą bei radiacinę kontrolę,  su jonizuojančiosios spinduliuotės rūšimis, jų fizinėmis savybėmis, biologiniu jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu ir apsisaugojimo nuo jos kenksmingo poveikio priemonėmis bei būdais. Taip pat kursantai praktikoje susipažino su specializuota dozimetrinės kontrolės nešiojamąja įranga, su kuria jiems teks dirbti atliekant pasienio radiacinę kontrolę.

 

© Nuotraukos iš BSKC archyvų.