2017 m. lapkričio 27 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro pareigūnai Dinara Neimontaitė ir Vladas Marcinkevičius vedė paskaitas pirminio profesinio mokymo kursantams. Mokymų metu jaunieji pasieniečiai buvo supažindinti su teisės aktais reglamentuojančiais radiacinę saugą bei radiacinę kontrolę,  su jonizuojančiosios spinduliuotės rūšimis, jų fizinėmis savybėmis, apsisaugojimo nuo jos kenksmingo poveikio priemonėmis ir būdais ir biologiniu jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu. Taip pat kursantai praktikoje susipažino su specializuota dozimetrinės kontrolės nešiojamąja įranga, su kuria jiems teks dirbti atliekant pasienio radiacinę kontrolę.