Šių metų sausio 22 – vasario 11 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM (VSAT) Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) specialistai veda paskaitas ir praktinius užsiėmimus pirminio bei įvadinio profesinio mokymo VSAT Pasieniečių mokyklos kursantams. Mokymų metu būsimieji pasieniečiai susipažįsta su teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą bei kontrolę, su jonizuojančiosios spinduliuotės rūšimis, jų fizinėmis savybėmis, apsisaugojimo nuo kenksmingo radiacijos poveikio priemonėmis ir būdais, biologiniu jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu.

Praktinių užsiėmimų metu kursantai turi galimybę išbandyti  kaip veikia specializuota nešiojamoji dozimetrinės kontrolės įranga, su kuria jiems teks dirbti atliekant pasienio radiacinę kontrolę.