Siekdama prisidėti prie globalių pastangų stiprinti branduolinį saugumą, dalyvauti ir remti iniciatyvas, kurių tikslas – plėsti nacionalinius ir tarptautinius pajėgumus, siekiant užkirsti kelią neteisėtam branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų platinimui, mažinti terorizmo grėsmes Lietuva aktyviai dalyvauja visuose Branduolinio saugumo viršūnių susitikimų procesuose.

2012 m. kovo 26 – 27 d. Pietų Korėjos sostinėje Seule įvyko antrasis Branduolinio saugumo viršūnių susitikimas, kuriame Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pateikė nacionalinę ataskaitą ir pristatė praktinį Lietuvos indėlį kovoje su neteisėta branduolinių medžiagų apyvarta ir oficialiai pranešė, kad šalyje bus įsteigtas Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC), kuris vykdys kompetentingų žmogiškųjų išteklių ugdymą ir prisidės prie nacionalinio branduolinio saugumo pajėgumų stiprinimo.

BSKC buvo įkurtas 2012 m. balandžio mėnesį Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Centro veiklos tikslai ir kompetencija buvo nustatyti Lietuvos valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių partnerių konsultacijų ir susitikimų metu. Steigiant šį centrą Lietuvoje buvo naudojamasi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parengtomis rekomendacijomis dėl branduolinio saugumo paramos centrų steigimo.

Nuo 2016 m. BSKC veikia ne tik teisėsaugos institucijų mokymus, bet taip pat kuruoja ir VSAT priskirtų branduolinio saugumo funkcijų įgyvendinimą:

  • Lietuvos institucijų poreikių nustatymas ir branduolinio saugumo srities mokymų ir pratybų organizavimas ir įgyvendinimas; 
  • Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas ir tobulinimas, veiksmų koordinavimas vykdant neteisėtos branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų apyvartos prevenciją, aptikimą ir reaguojant į šiuos incidentus, o tai pat užtikrinant branduolinės energetikos objektų fizinę saugą;
  • Dozimetrinės kontrolės įrangos plėtra pasienio kontrolės punktuose ir techninė priežiūra siekiant užtikrinti efektyvią ir nuolatinę pasienio radiacinę kontrolę; 
  • Pasienio radiacinės kontrolės atlikimo organizavimas ir kontrolė; 
  • Branduolinės energetikos objektų fizinės saugos priemonių koordinavimas; 
  • Tarptautinio bendradarbiavimo branduolinio saugumo personalo rengimo klausimais plėtra.