Šių metų sausio 9–11 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro atstovas dalyvavo Vienoje, Austrijoje vykusiame Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) darbo grupės susitikime. Renginio tikslas – numatyti priemones ir galimybes plėtoti TATENA Branduolinio saugumo paramos centrų tinklo (angl. Nuclear Security Support Centers Network, NSSC network) pajėgumus ir skatinti gaudesnį NSSC tinklo dalyvių bendradarbiavimą.

TATENA NSSC tinklą sudaro 60 valstybių specializuotų mokymo institucijų / padalinių, kurie vadovaudamiesi TATENA parengta koncepcija, plėtoja branduolinio saugumo srities mokymus, teikia šios srities techninę ir mokslinę paramą kompetentingoms institucijoms savo šalyse ir / arba regionuose. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) dalyvauja NSSC tinklo veikloje nuo 2012 metų.

Pagrindiniai Vienoje vykusio susitikimo darbo grupės uždaviniai – toliau plėtoti ir tobulinti NSSC tinklo informacijos valdymo ir teikimo priemones: NSSC tinklo narių duomenų bazę, bendrąjį NSSC tinklo narių renginių kalendorių ir periodinį informacinį lankstinuką.

Darbo grupės parengtas informacijos valdymo priemonių tobulinimo projektas bus pristatytas NSSC tinklo kasmetinėje konferencijoje, kuri vyks 2019 m. kovo 18–22 d. Pekine, Kinijoje.