Spalio 23-25 d. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) būstinėje Vienoje įvyko Pirmoji metinė Pirmosios radioaktyviųjų medžiagų linijos pareigūnų tinklo (angl. Front line officers (FLO) international network) konferencija. FLO tinklo koncepcija buvo parengta TATENA 2015 metais. Vėliau, idėja suburti skirtingų valstybių institucijų atsakingų už radioaktyviųjų medžiagų aptikimą tinklą buvo toliau plėtojama TATENA valstybių narių ekspertų grupių. Šios konferencijos metu toliau vyko diskusijos apie FLO tinklo uždavinius ir veiklos sritis.

FLO tinklo tikslas –plėtoti pirmosios linijos organizacijų ir jų personalo pajėgumus reikalingus aptikit ir užkirsti kelią neteisėtai branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų apyvartai.  Tikimasi, kad FLO tinklas taps veiksminga gerosios praktikos rinkimo ir analizės platforma, padės užmegzti tinklo narių bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi.