Š. m. kovo 12-16 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Energetikos departamentu ir Federalinių tyrimų biuru (FTB) organizavoRadioaktyviųjų ir branduolinių medžiagų aptikimo ir tyrimo metodikos mokymą.

Mokymą vedė patyrę FTB kriminalistinių tyrimų laboratorijų ekspertai, kurie sutiko pasidalinti savo patirtimi su Lietuvos institucijų atstovais – mokymo dalyviais.  Mokymo pagrindas – praktiniai užsiėmimai atliekant teisėsaugos insitucijų veiksmus radiologinio incidento /nusikaltimo įvykio vietoje. Lietuvos pareigūnai mokėsi įvertinti situacijos pavojingumą, organizuoti žmonių ir infrastruktūros apsaugą ir gelbėjimo darbus įvykio vietoje, atlikti vietovės žvalgybą ir kriminalistikos veiksmus fiksuojant, renkant įrodymus ir, galiausiai, parengti juos tolimensniam tyrimui siekiant nustatyti ir ištirti visas įvykio aplinkybes.

Tai jau antrasis „Radioaktyviųjų ir branduolinių medžaigų aptikimo ir tyrimo metodikos“ serijos mokymas, organizuojamas BSKC kartu su JAV kolegomis (pirmasis įvyko dar 2012 m.).  Mokyme dalyvauvo 25 pareigūnai iš Generalinės prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, policijos rinktinės „Aras“, Lietuvos muitinės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Vadovybės apsaugos departamento, Radiacinės saugos centro, Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūros, Valstybės saugumo departamento.

Šis renginys svarbus tuo, kad dalyviai iš skirtingų Lietuvos institucijų, veikiančių skirtingose visuomenės saugumo srityse ir turinčiių skirtingas atsakomybes, atstovaujantys mokosi ir dirba kartu teorinių ir praktinių užsiėmimų metu, diskutuoja ir dalinasi profesine patirtimi. Kaip rodo pasaulinė praktika ir realių incidentų analizė, reagavimas į CBRN incidentus, tai visuomet daugiainstitucinė veikla ir bendros pastangos, kurios reikalauja kiekvienos atskiros institucijos pasirengimo ir išteklių, o iš kitos pusės – aiškios lyderystės ir bendrų veiksmų koordinavimas.