2016 m. spalio 18-23 d. Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centro (toliau SKOV BSKC) pareigūnai  dalyvavo mokomosiose pratybose „Branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų aptikimas bei reagavimas pasienio tikrinimo metu“, kurios vyko Ukrainos Respublikos Odesos keleiviniame bei Černomorsko krovininiame jūrų uostuose.

Pratybose dalyvavo 40 dalyvių iš Ukrainos, Lietuvos ir Moldovos Respublikų pasienio tarnybų, taip pat Ukrainos muitinės ir ekologinės kontrolės tarnybų atstovai.

Pratybų tikslai: šalių bendradarbiavimo kovos su branduolinių ir radiaktyviųjų medžiagų kontrabanda srityse stiprinimas, tarpinstitucinės sąveikos veiksmų tobulinimas reaguojant į neteisėtą branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų apyvartą bei pareigūnų, vykdančių radiacinę kontrolę jūrų uostuose, praktinių gebėjimų patikrinimas.

Pratybų metu buvo nagrinėti aktualūs radiacinės kontrolės klausimai, tobulinami specialiosios įrangos panaudojimo įgūdžiai, identifikuoti gerosios praktikos pavyzdžiai.

SKOV BSKC nuo 2014 m. plėtoja bendradarbiavimą radiacinės kontrolės mokymo klausimais su Ukrainos Oršaneco mieste dislokuotu pasienio tarnybos Mokymo centru. Neseniai, 2016 m. pavasarį, Lietuvoje, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste SKOV BSKC organizavo panašų mokymą ir scenarijumi paremtas pratybas Ukrainos ir Moldovos pareigūnų grupei.