Vienas svarbiausių tarptautinių formatų kuriame dalyvauja BSKC yra Tarptautinės atominės energijos agentūros koordinuojamas Branduolinio saugumo paramos centrų (angl. Nuclear Security Support Centres, NSSC) tinklas. Šiuo metu tinklas vienija apie 60 skirtingų organizacinių formų ir pajėgumų institucijų iš 53 valstybių. Pagrindinė NSSC paskirtis – remti nacionalinio branduolinio saugumo režimo priemonių tvarumą ir ilgalaikį efektyvumą, pirmiausia, vykdant kompetentingų institucijų personalo mokymus ir pratybų programas, teikiant paramą specializuotos techninės įrangos priežiūrai ir remontui, taip pat prisidedant prie tarpinsitucinio bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo tobulinimo.

Šiame pirmame  Europos regione esančių Branduolinio saugumo paramos centrų susitikime dalyvaus   Lietuvos, Ukrainos, Vengrijos centrų ir TATENA atstovai. Renginio dalyviai pristatys atstovaujamų centrų veiklą ir pajėgumus, nagrinės poreikius regioniniam branduoliniam saugumui užtikrinti ir ieškos bendradarbiavimo galimybių.