2018 m. kovo 5-9 d. Japonijoje, Mito mieste įvyko kasmetinė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) koordinuojamo Branduolinio saugumo paramos centrų tinklo (BSPC tinklas) metinė konferencija. Konferencijoje dalyvavo 73 dalyviai iš 53 TATENA valstybių narių, kuriose yra įsteigti branduolinio saugumo paramos centrai arba planuojamas steigimas, atstovai. Renginio tikslas − pristatyti ir aptarti BSPC tinklo veiklos rezultatus, nustatyti tolimesnės veiklos prioritetus ir ilgalaikius tikslus. Konferencijos metu, BSPC tinklo vadovai pristatė esminius projektus, kurie yra vykdomi tinkle: informacijos valdymo priemones (duomenų bazę, renginių kalendorių ir parengtą informacinį bukletą), šių priemonių duomenų analizę ir išvadas; pateikė informaciją apie šiuo metu atnaujinamų TATENA rekomendacijų „Dėl branduolinio saugumo paramos centrų steigimo ir jų veiklos − TECDOC-1734“ atliktus darbus. Konferencijos metu taip pat vyko diskusijos dėl bendradarbiavimo su INSEN (International Network for Nuclear Security Education) tinklu, pristatytos personalo rengimo gerosios praktikos pavyzdžiai, nagrinėjami kiti BSPC tinklui aktualūs klausimai.

Konferencijos pabaigoje įvyko BSPC tinklo vadovo ir jo pavaduotojo, taip pat tinkle veikiančių trijų darbo grupių vadovų perrinkimas. Lietuvos Branduolinio saugumo kompetencijos centro viršininkas Aleksejus Livšic, kuris anksčiau ėjo BSPC tinklo vadovo pavaduotojo pareigas, buvo išrinktas BSPC tinklo vadovu 2018-19 m. laikotarpiui. Šiuo metu BSPC tinklas vienija 63 pasaulio valstybių institucijas.