2019 m. kovo 18-22 d. Pekine, Kinijos Liaudies Respublikoje įvyko kasmetinė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) koordinuojamo Branduolinio saugumo paramos centrų tinklo (BSPC tinklas) metinė konferencija. Konferencijoje dalyvavo 85 dalyviai iš 43 TATENA valstybių narių, kuriose yra įsteigti arba planuojami steigti branduolinio saugumo mokymo ir paramos centrai, atstovai bei 3 tarptautinės organizacijos stebėtojų teisėmis.  Renginio tikslas − suburti TATENA valstybes nares, kad galėtų dalytis informacija apie pagrindinius techninius klausimus, susijusius su tokio centro kūrimu ir veikimu.

Konferencijos metu buvo pristatyti ir patvirtinti trys nauji BSPC tinklo nariai (Azerbaidžanas, Kinijos muitinės mokymo centras ir Mauritanija) ir stebėtojų teisėmis dalyvaujanti organizacija. Dalyvaujantys tinklo nariai taip pat aptarė bendruosius tinklo prioritetus ir gavo tinklo vadovų ataskaitas dėl pažangos siekiant individualių darbo grupių tikslų, pasiektų per 2018 m. Tinklo nariai peržiūrėjo ir apsvarstė sekančius žingsnius keliose pagrindinėse veiklose, įskaitant: BSPC tinklo informacijos valdymo priemonių atnaujinimas; buvo įvestas patikslintas TATENA techninis dokumentas „Nacionalinio branduolinio saugumo paramos centro (TATENA-TECDOC-1734) sukūrimas“, kuris turi būti paskelbtas oficialiai ir turėtų tapti išsamiomis gairėmis bei informacijos šaltiniu BSPC; aptartas bendradarbiavimas su kitais tinklais ir tarptautinėmis iniciatyvomis; aptartos galimybės pradėti techninių mainų programas, siekiant skatinti ir palengvinti didesnį regioninį BSPC bendradarbiavimą. Visi dalyviai taip pat dalyvavo techniniuose pobūdžio apsilankymuose Kinijos valstybiniame branduolinio saugumo technologijų centre (SNSTC), kuris ir surengė šį metinį susitikimą, kad galėtų pasidalyti Kinijos gerąja patirtimi, įgyta kuriant ir valdant centrą. Renginio metu vyko interaktyvioji sesija, skirta specializuotų gebėjimų tobulinimui, siekiant nustatyti ir neutralizuoti vidaus priešo neteisėtus veiksmus ir mažinti jų grėsmę branduoliniuose objektuose.

Konferencijos pabaigoje įvyko BSPC tinklo vadovybės  perrinkimas 2019–2020 m. laikotarpiui. Lietuvos Branduolinio saugumo kompetencijos centro viršininkas Aleksejus Livšic dar kartą išrinktas į BSPC tinklo pirmininko pareigas ir vadovaus tinklo veiklai. Tai yra antrasis iš eilės ir jau paskutinis jo vadovavimo laikotarpis. Šiuo metu BSPC tinklas vienija 65 valstybes, atstovaujamas 65 institucijomis. Daugiau apie šį susitikimą rasite čia.