Rugpjūčio 19–21 d., Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) atstovai dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) koordinuojamo Vengrijos, Lietuvos ir Ukrainos branduolinio saugumo paramos centrų regioninio tinklo susitikime. Šis 3-jų Europos regiono valstybių branduolinio saugumo paramos centrus vienijantis junginys vadinamas „HLU konsorciumu“. 2018 m. suburtas junginys yra globalaus TATENA koordinuojamo Branduolinio saugumo paramos centrų (BSPC) tinklo dalis. Pagrindiniai „HLU konsorciumo“ veiklos tikslai – užtikrinti tarpusavio veiklų koordinavimą, apsikeitimą informacija ir plėtoti bendrą veiklą Europoje.

Susitikimo metu buvo susipažinta su Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Branduolinių tyrimų instituto Georg‘o Kuzmyczo branduolinių medžiagų fizinės apsaugos, kontrolės ir apskaitos mokymo centro bei Ukrainos Sienos apsaugos tarnybos mokymo centre veikiančiu Masinio naikinimo ginkluotės užkardymo centro veikla ir infrastruktūra.

Vienas pagrindinių šio susitikimo uždavinių buvo suderinti ir patvirtinti „HLU konsorciumo“ nuostatus. Nuostatai nurodo „HLU konsorciumo“ uždavinius, įvardija tipines veiklas, jo dalyvius, santykius su TATENA, įskaitant finansinės paramos galimybes, apsikeitimo informacija ir sprendimų priėmimo mechanizmus.

Susitikimo pabaigoje buvo aptarti tolimesni žingsniai, susitarta, kad ateinančius metus konsorciumui pirmininkaus Vengrija, kuri parengs veiklos planą 2020 m. ir organizuos sekantį narių susitikimą.

BSKC dalyvavimas „HLU konsorciumo“ veikloje suteikia papildomų galimybių vykdyti bendradarbiavimą su svarbiais partneriais, organizuoti bendrus mokymus, personalo mainų programas ir kt. veiklas, naudojantis TATENA finansine ir kita parama. Tai yra mūsų gerosios praktikos ir veiklumo pavyzdys.

 

© Nuotraukos iš  BSKC/HLU konsorciumo archyvų.