Seminarą organizuoja Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos Branduolinio saugumo kompetencijos centras, Užsienio reikalų ministerija su partneriais iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės Karalystės. Renginio dalyviai iš daugiau kaip 20 valstybių, Tarptautinės atominės energijos agentūros, Interpolo ir kitų tarptautinių organizacijų diskutuos ir keisis patirtimi apie branduolinio saugumo pratybų rengimą, nagrinės pratybų atlikimo ir vertinimo metodikas, kalbės apie pratybų reikšmę stiprinant ir tobulinant kompetentingų institucijų pajėgumus ir bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią teroristiniams išpuoliams, kurių metu gali būti panaudotos branduolinės ar radioaktyviosios medžiagos.

2017 m. Bulgarijoje įvykęs seminaras SENTINEL I parodė didelį seminare dalyvavusių valstybių atstovų susidomėjimą branduolinio saugumo pratybomis, parodė tokių pratybų  poreikį ir aktualumą. Todėl SENTINEL II seminaro Vilniuje metu toliau bus kalbama tęsiamos diskusijos šia tema. 3-jų dienų trukmės seminaro programą sudaro Lietuvos ir užsienio ekspertų pranešimai, atvejų analizės, diskusijos ir sesijos darbo grupėse.

Branduolinio saugumo kompetencijos centras nuo 2012 m. rengia mokymus ir pratybas ir  turi sukaupęs nemažai vertingos patirties šioje srityje.