Šių metų liepos mėn.  į Lietuvą atvyko ir, tarpininkaujant Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centrui (SKOV BSKC) bei Jungtinių Amerikos Valstijų  (JAV) ambasadai Vilniuje, VSAT buvo perduota JAV Branduolinių medžiagų kontrabandos aptikimo ir atgrasymo (angl. Nuclear Smuggling Detection and Deterrence) biuro  (JAV NSDD) skirta parama  – nešiojama radiacinės kontrolės įranga, 2 vnt. jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo sistemų „PackEye“, su priedais. Ši parama gauta remiantis ilgamečiu VSAT ir JAV NSDD bendradarbiavimo susitarimu.

Gauta įranga užtikrins efektyvesnį radiacinės kontrolės atlikimą tiek VSAT pareigūnams atliekant standartinius pasienio kontrolės patikrinimus, tiek vykdant bendras operacijas su kitomis Lietuvos institucijomis. Taip pat tai itin aktualu nuosekliai stiprinant VSAT pasirengimą ekstremalioms situacijoms, susijusioms su radiologinėmis avarijomis branduoliniuose objektuose. Ši moderni, galingais detektoriais aprūpinta įranga, yra ypač veiksminga vykdant radiologinę žvalgybą ir kitas specifines  funkcijas.

Gautos paramos iš JAV vertė – apie 60 000 USD.

 

© Nuotraukos iš BSKC archyvų.