Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) savo būstinėje Vienoje, Austrijoje, 2020 m. vasario 10–14 d., surengė trečiąją Tarptautinę konferenciją branduolinio saugumo tema: pastangų palaikymas ir stiprinimas (ICONS 2020).

Konferencija apėmė:

 • ministrų segmentą, kurio metu šalių narių ministrai teikė nacionalinius pareiškimus ir priėmė ministrų deklaraciją; ir
 • mokslinę ir techninę programą, sudarytą iš aukšto lygio politinių diskusijų bendrosiomis branduolinio saugumo temomis ir lygiagrečių techninių sesijų, susijusių su specialiaisiais mokslo ir technikos, teisiniais ir reguliavimo klausimais.

Ankstesnė konferencija, surengta 2016 m., sulaukė daugiau nei 2000 dalyvių, įskaitant 47 vyriausybių ministrų iš 139 valstybių narių ir 29 tarpvyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų.

Tikslas ir uždaviniai

Konferencija ministrų, politikų, vyresniųjų pareigūnų ir branduolinio saugumo ekspertų forumui suteikė galimybę formuoti ir keistis nuomonėmis apie patirtį ir pasiekimus, dabartinius metodus, būsimas branduolinio saugumo kryptis ir prioritetus.

Konferencijos uždaviniai:

 • didinti informuotumą, kad būtų palaikomi ir toliau stiprinami nacionaliniai branduolinio saugumo režimai, taip pat tarptautinis bendradarbiavimas, stiprinant branduolinį saugumą visame pasaulyje;
 • apžvelgti dabartinę branduolinio saugumo pastangų būklę, esamus metodus ir tendencijas ir išryškinti sritis, kurioms gali prireikti daugiau dėmesio, įskaitant technologinius aspektus;
 • skatinti TATENA branduolinio saugumo gaires ir kitas tarptautines gaires bei jų naudojimąsi valstybėmis;
 • skatinti dalijimąsi informacija ir gerąja patirtimi branduolinio saugumo srityje, kartu apsaugant neskelbtiną informaciją;
 • dar kartą patvirtinti ir palaikyti TATENA vaidmens svarbą stiprinant branduolinio saugumo sistemą visame pasaulyje ir vadovaujant tarptautinės veiklos koordinavimui branduolinio saugumo srityje, vengiant dubliavimosi;
 • paryškinti TATENA pastangas ir ir skatinti programas, susijusias su TATENA ir Jungtinių Tautų branduolinio saugumo priemonėmis; ir
 • aptarti tolesnius TATENA branduolinio saugumo veiklos patobulinimus ir jų tvarumą.

Lietuva taip pat prisidėjo prie „ICONS 2020“:

 1. Pirmą dieną buvo įteiktas oficialus energetikos ministro pareiškimas. Lietuva dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą stiprinti ir palaikyti savo branduolinio saugumo režimą, remdama atitinkamas tarptautines iniciatyvas;
 2. Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) vadovas Aleksejus Livšicas parengė mokslinės programos „ICONS 2020“ dokumentą „Naujas BSPC tinklo horizontas: geroji praktika sistemingai ir tvariai bendradarbiaujant branduolinio saugumo srityje“. Darbas buvo pristatytas specializuotoje sesijoje „Branduolinio saugumo rėmimo centrų vaidmuo palaikant branduolinį saugumą“.

 

© Nuotraukos iš BSKC archyvų.