Prasidėjus tarptautiniam projektui „Inovatyvus klasteris dėl radiologinių ir branduolinių ekstremalių situacijų (INCLUDING)“, š. m. spalio 3–4 d. Romoje (Italijos Respublika) vyko šio projekto įgyvendinimo pradžios dalyvaujančių partnerių ir kitų suinteresuotų šalių susitikimas.

Susitikime, kaip vieni iš INCLUDING projekto įgyvendinimo partnerių, dalyvavo ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Branduolinio saugumo kompetencijos centro atstovai.

Susitikimo metu vyko viešas projekto pristatymas, projekto veiklų pristatymas ir aptarimas. Buvo aptarti projekto administraciniai, finansiniai bei saugumo aspektai. Taip pat vyko pirmasis projekto Valdančiosios tarybos posėdis.

Projekto partneriai rinkosi į darbo grupių posėdžius kur aptarė artimiausius veiklų planus, numatė atsakingus už tam tikras veiklas, aktyviai diskutavo ir teikė savo pasiūlymus bei pastebėjimus projekto eigos užtikrinimui. Buvo numatytos sekančių bendrų renginių datos ir paskirstytos užduotys jų įgyvendinimui.

INCLUDING projekto trukmė – 5 m., finansuojamas Europos Komisijos lėšomis, pagal Europos Sąjungos „Horizon 2020“ – Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindų programą 2014–2020 m. Jis jungia 15 partnerių iš 10 ES valstybių narių, sujungdamas infrastruktūrą, įrangą ir ekspertus radiologinių ir branduolinių ekstremalių situacijų srityje. Projekto tikslas – sukurti Federaciją, kuri kauptų ir dalytųsi ištekliais intensyvesniam brangios įrangos naudojimui, veiksmingiausiai panaudojant dabartines žinias ir technologijas.

 

© Nuotrauka iš ENEA archyvų.