2019 m. rugpjūčio 6−8 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro viršininkė D. Neimontaitė, dalyvavo Liepojos jūrų uoste (Latvijos Respublika) vykusiose branduolinio saugumo pratybose, kurias organizavo Latvijos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pratybose taip pat dalyvavo įvairios kompetetingos Latvijos Respublikos institucijos, reaguojančios ar konsultuojančios aptikus / radus radioaktyvias, branduolines medžiagas pasienio kontrolės postuose – t. y. Latvijos Respublikos Muitinė, Radiacinės saugos centras, Liepojos specialios ekonominės zonos administracija. D. Neimontaitė, drauge su Estijos Respublikos muitinės departamento atstove buvo pakviestos dalyvauti kaip stebėtojos bei pasidalyti Baltijos šalių patirtimi organizuojant ir vykdant šio pobūdžio pratybas. Pratybų stebėtojais, be atstovių iš Lietuvos ir Estijos, buvo ir Jungtinių Amerikos valstijų Energetikos departamento atstovai.

Šių pratybų tikslai: įvertinti kompetentingų institucijų gebėjimą reaguoti pagal standartines reagavimo procedūras, informacijos perdavimą bei tikslumą tarp institucijų; įvertinti personalo gebėjimus naudoti specialią radiacinės kontrolės įrangą (rankinius matavimo prietaisus, Mobilią detektavimo sistemą, stacionarią radiacinės kontrolės įrangą).

Pirmąją pratybų dieną visos dalyvaujančios institucijos pristatė savo veiklą bei vaidmenį ir pajėgumus aptinkant radioaktyvias, branduolines medžiagas. Antroje dienos pusėje pratybų dalyviai bei stebėtojai dalyvavo stalo pratybose. Antroji diena buvo skirta lauko pratyboms. Jų metu, buvo stebimi ir nagrinėjami du scenarijai, po kiekvieno iš jų iš karto buvo aptariami rezultatai, nagrinėjami reaguojančių pareigūnų veiksmai, dalinamasi pratybų vadovo, stebėtojų, vertintojų pastebėjimais, gerąją praktika įrangos naudojimo, procedūrų gerinimo, pratybų organizavimo klausimais.

Pasibaigus pratyboms buvo pasidžiaugta sklandžiu institucijų bendradarbiavimu, atliekant radiacinę kontrolę bei imantis veiksmų, aptikus radioaktyvias, branduolines medžiagas. Buvo nustatytas mokymų dirbti su specializuota radiacinės kontrolės įranga poreikis. Taip pat išreikštas poreikis organizuoti bendras Latvijos, Estijos ir Lietuvos pareigūnų, atliekančių radiacinę kontrolę, įvairaus mąsto pratybas. Sutarta, kad naudinga tęsti tokių pratybų organizavimą, kai kaimyninės šalys kviečiamos stebėtojais.

 

© Nuotraukos iš  BSKC archyvų.