Birželio 10−14 d. Seibersdorfe (Austrijos Respublikoje) vyko Tarptautinės atominės energijos agentūros organizuojamas techninis susitikimas dėl pažangiosios radioaktyviųjų medžiagų aptikimo įrangos bandymų lauko sąlygomis. Susitikime dalyvavo įvairių institucijų atstovai iš Kenijos, Egipto, Vengrijos, Rusijos Federacijos, Kinijos Liaudies Respublikos, Malaizijos ir kitų valstybių. Iš Lietuvos šiame susitikime dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) vyriausiasis specialistas V. Marcinkevičius ir atstovas iš Radiacinės saugos centro.

Pagrindinis šio renginio tikslas – susitikimo dalyviams pristatyti įvairių gamintojų ir modelių nešiojamą dozimetrinę įrangą (kuprines), atlikti šios įrangos techninių charakteristikų laboratorinius testavimus, bei patikrinti įrangos funkcionalumą „lauko“ sąlygomis, taip pat pasidalinti tokios paskirties įrangos naudojimo gerąja praktika ir patirtimi.

Įrangos funkcionalumui ir galimybėms nustatyti buvo atliekami statiniai ir dinaminiai testai, testavimui naudoti vienodo aktyvumo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Visa testuota įranga išbandyta „lauko“ sąlygomis atliekant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paiešką pastatuose, krovinių sandėliavimo vietose bei nustatytoje „lauko“ teritorijoje.

Šio susitikimo metu įgytos žinios ir patirtis bus pritaikoma praktiškai atliekant tarnyboms priskirtas radiacinės kontrolės funkcijas.