Š. m. sausio 20–24 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) viršininkas Aleksejus Livšic dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TAENA) koordinuojamo Branduolinio saugumo paramos centrų (BSPC) tinklo susitikimuose rengiant informacijos valdymo priemones.

Sausio 20–21 d. vyko BSPC tinklo reprezentacinės ir veiklos informacinės medžiagos rengimo susitikimas, kurio metu buvo rengiamas informacinis bukletas BSPC tinklo veiklos viešinimui, vyko vaizdo medžiagos rengimas ir įrašymas. Taip pat buvo testuojama atnaujinta BSPC tinklo dalyvių duomenų bazė. Ši informacinė priemonė skirta teikti vartotojams išsamią informaciją apie atskirų BSPC veiklų sritis, pajėgumus, patirtį ir infrastruktūrą, taip pat apie jų poreikius. Duomenų bazės informacija turėtų padėti nustatyti prioritetines BSPC tinklo veiklų sritis, mokymų poreikius, organizuojant mainų projektus ir kitą veiklą. Tokiu būdu, BSPC tinklas taps efektyviu įrankiu valstybėms narėms ir bus naudingas atskiriems BSPC. Planuojama, kad atnaujinta duomenų bazė bus pristatyta BSPC tinklo nariams metinės konferencijos metu, 2020 m. balandžio 6–10 d.

Sausio 22–24 d. vyko susitikimas, skirtas BSPC tinklo gerųjų praktikų analizei ir aptarimui.

Gerosios praktikos identifikavimas, jos analizė ir teikimas visoms suinteresuotoms šalims yra vienas iš pagrindinių BSPC tinklo uždavinių. Atvejų analizė ir sukaupta medžiaga apima visus branduolinio saugumo paramos centrų veiklos etapus: steigiant ir plėtojant centro veiklą, centro vykdomų mokymų, techninės įrangos priežiūros ir mokslinės paramos teikimo nacionalinėms institucijoms procesus, veiklos kokybės valdymą, centrų bendradarbiavimą bei koordinavimą ir pan. Siekiant optimalių rezultatų kuriant visoms šalims naudingą produktą (gerąją praktiką), susitikimo metu buvo siekiama nustatyti konkrečius gerosios praktikos kriterijus ir parametrus. Taip pat, buvo nuspręsta sukurti specialią virtualią biblioteką, kurioje būtų kaupiama gerosios praktikos medžiaga. Virtualios bibliotekos forma ji bus sukurta ir talpinama uždaroje TATENA e-portalo „NUSEC“ erdvėje.

 

 

© Nuotraukos iš BSKC archyvų.