Liepos 22–26 d. Aleksejus Livšic, kaip Branduolinio saugumo kompetencijos centro atstovas (BSKC), dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuojamame seminare „Branduolinio saugumo paramos centrų vaidmuo užtikrinant radioaktyviųjų medžiagų ir susijusios infrastruktūros saugumą“. Jis, kaip TATENA koordinuojamo Branduolinio saugumo paramos centrų (BSPC) tinklo pirmininkas 2018–2020 m. laikotarpiui, šio seminaro metu atliko pirmininko vaidmenį kontroliuojant darbotvarkę ir darbo reglamentą, moderuojant sesijas ir diskusijas grupėse bei pateikiant galutinę renginio ataskaitą apie pasiektus rezultatus.

Seminaro uždaviniai buvo šie:

  • Pristatyti TATENA rekomendacijas ir gerąją praktiką užtikrinant civilinėje apyvartoje esančių radioaktyviųjų medžiagų fizinę apsaugą, apskaitą ir kontrolę, o taip pat priemones, skirtas aptikti ir sugražinti prarastas, pavogtas ir kt. medžiagas;
  • Pasidalinti informacija apie BSPC vykdomas programas teikiant mokymo ir kitokią paramą nacionaliniams partneriams, užtikrinant jų vykdomų branduolinio saugumo priemonių tvarumą;
  • Numatyti ir aptarti galimybes stiprinti BSPC pajėgumus teikiant šios srities mokymo paramą ir plėtoti partnerių – paramos gavėjų sąrašus.

TATENA BSPC tinklą sudaro 61 institucija iš 58 valstybių narių. Lietuvos BSKC aktyviai dalyvauja šio tinklo veikloje nuo 2012 m.

 

© Nuotraukos iš TATENA archyvų.