Š. m. spalio 1–3 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro atstovas dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) pirmosios aptikimo linijos organizacijų ir pareigūnų tinklo susitikime (angl. Front Line Officers Network).

Susitikime dalyvavo 94 delegatai iš 60 valstybių institucijų, daugiausiai valstybės sienos apsaugos ir muitinės tarnybų atstovai, taip pat Europos Komisijos (EK), Interpolo ir Pasaulio muitinės organizacijos bei TATENA atstovai. Šio susitikimo tikslas – tęsti 2015 m. įsteigto radioaktyviųjų ir branduolinių medžiagų aptikimą vykdančių institucijų (Pirmosios aptikimo linijos institucijos, angl., Front Line Organizations Network, FLO) tinklo veiklą.

FLO tinklo uždaviniai – remti TATENA valstybių narių valstybinių institucijų pajėgumų ir gebėjimų rengimą ir tobulinimą, aptinkant, sulaikant ir tiriant nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kurių metu naudojamos radioaktyvios ir branduolinės medžiagos.

FLO tinklas teikia rekomendacijas, renka ir dalinasi gerąja praktika bei remia tinklo dalyvių bendradarbiavimą ir apsikeitimą informacija.

Esminės sritys, kurias nagrinėja FLO tinklas yra šios:

  • nelegaliųjų medžiagų aptikimo ir užkardymo nacionalinės strategijos;
  • aptikimui būtinos techninės įrangos plėtra;
  • personalo mokymas ir įrangos techninės priežiūros klausimai bei geroji praktika.

Pranešimus konferencijos plenarinėje sesijoje skaitė Europos Komisijos Muitų direktorato (DG TAXUD), Interpolo ir TATENA atstovai. Darbo grupėse buvo nagrinėjami ir identifikuojami dažniausi iššūkiai, geroji praktika ir ieškoma sąlyčio taškų tolimesniam bendradarbiavimui.

2020 m. FLO tinklas organizuos atskirus susitikimus visoms regioninėms grupėms, kurios toliau plėtos regioninį bendradarbiavimą.

 

© Nuotraukos iš TATENA archyvų.