2019 m. balandžio 1–5 d. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) būstinėje, Vienoje (Austrijos Respublika) vyksta darbo grupės, rengiančios vienos savaitės trukmės „Branduolinio saugumo aptikimo architektūros vertinimo“ seminaro programą bei mokomąją medžiagą, susitikimas.

Darbo grupę sudaro valstybių narių ekspertai, turintys praktinės patirties ir žinių jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo sistemose, rengiant mokymo programas ir pravedant mokymus. Tarp jų buvo pakviesta dalyvauti  ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) vyriausioji specialistė Dinara Neimontaitė.

Tai pirmasis darbo grupės susitikimas, kurio metu aptariamas programos projektas, dalijamasi užduotimis ir planuojami tolesni darbai. D. Neimontaitė turi galimybę dalytis Lietuvos gerąja patirtimi rengiant mokymo programas ir metodinę medžiagą. Ji taip pat išrinkta darbo grupės pirmininke. Parengta mokymų programa bus naudojama valstybių narių vertinant  savo branduolinio saugumo aptikimo sistemų ir priemonių veiksmingumą.

BSKC intensyviai dalyvauja TATENA projektuose, ekspertinėje veikloje bei talkina rengiant ir įgyvendinant mokymus.