2018-04-09/13 Branduolinio saugumo kompetencijos centro pareigūnė dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) organizuotame konsultaciniame susitikime Vienoje, skirtame parengti medžiagą „Aptikimo operacijų dizaino seminarą“. Susitikime dalyvavo 6 ekspertai iš Jungtinių Amerijos Valstijų, Čilės, Gruzijos, Didžiosios Britanijos  ir Lietuvos. Šis būsimas pilotinis seminaras yra vienas iš penkių seminarų sesijos, kurie visi yra susiję ir sudaro bendrą projektą skirtą padėti valstybėms sukurti savo branduolinio saugumo pajėgumus. Taigi ketvirtasis „Aptikimo operacijų dizaino seminaras“ yra trijų prieš tai vykusių seminarų tęsinys:

  • „Branduolinio saugumo aptikimo architektūra“ – padedantis kompetentingoms institucijoms suprasti branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų aptikimo architektūros rengimo ir plėtros principus;
  • Branduolinio saugumo aptikimo architektūros strategijos kūrimas (angl. Nuclear security detection architecture“ – (NSDA) rizikos analizės požiūriu. Seminaro metu dalyviai galėjo atlikti nacionalinį branduolinės saugos rizikos vertinimą;
  • Branduolinio saugumo aptikimo architektūros strategija ir dizainas – čia dalyviai parengė rizikos analize paremtą nacionalinę aptikimo strategiją;

Penktasis seminaras „Branduolinio saugumo aptikimo architektūros vertinimas“, kuris padės dalyviams įvertinti jų architektūros veiksmingumą, bus rengiamas ir plėtojamas ateityje.

Šiame Konsultaciniame susitikime ekspertai parengė detalų „Aptikimo operacijų dizaino seminaro“ aprašą, kuriame buvo nustatyta busimo seminaro auditorija (tikslinė grupė), seminaro trukmė, moduliai (seminaro turinys), praktinės užduotys. Taip pat buvo nagrinėjama TATENA bei kitų organizacijų ruošta medžiaga, kuri gali būti naudinga seminarui, taip pat medžiaga ir temos, kurias reikia kurti, bei nuspręsti, kas tai padarys.  Surinkus reikiamą medžiagą, buvo pasidalinta moduliais, kurių turinį, metodinę medžiagą ekspertai turės paruošti per nustatytą laiką. Birželio mėn. numatytas sekantis konsultacinis susitikimas kuriame ekspertai priastatys savo namuose atliktus darbus.

TATENA organizuojamas regioninis seminaras „Aptikimo operacijų dizaino seminaras“ vyks šių metų spalio 8-12 d. Belgrade (Serbija).