Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC), kartu su kitomis ES valstybių narių institucijomis dalyvauja  15 partnerių konsorciume  įgyvendinant  Europos Komisijos programos „Horizontas 2020“ (Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindų programa 2014–2020 m.)  projektą „Inovatyvus klasteris dėl radiologinių ir branduolinių ekstremalių situacijų“ (angl. Innovative CLuster on raDIological and Nuclear emerGencies, trumpai angl. INCLUDING). Projekto tikslas – suburti tarptautinį bendradarbiavimo tinklą kuris teiktų pajėgumų rengimo ir tobulinimo paramą ES valstybėms narėms.

Projekto oficiali pradžia – 2019 m. rugpjūčio 1 d., Europos Komisijai pasirašius dotacijos susitarimą. Projekto trukmė – 5 metai.

2019 m. rugpjūčio 12 d. Rachele Brancaleoni, iš  Romos Sakralinės Širdies katalikų universiteto (angl. UCSC), kaip viena iš INCLUDING partnerių, lankėsi BSKC ir susitiko su BSKC komanda. Susitikimo metu buvo aptartas dalyvavimas darbo paketuose, kur BSKC ir UCSC bus labiausiai įsitraukę bei kiti aktualūs projekto įgyvendinimo klausimai.