IX-oji Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Visuomenės saugumo užtikrinimo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai“ metu visuomenės saugumo, teisės, ekonomikos, vadybos, viešosios politikos ir administravimo mokslininkai, tyrėjai, praktikai, studentai bendroje diskusijoje pasidalino patirtimi, idėjomis bei aptarė teorinius, praktinius požiūrius ir mokslinius tyrimus visuomenės saugumo, policijos ir valstybės sienos apsaugos įstaigų veiklos, teisinio reguliavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, šiuolaikinės komunikacijos, aplinkosauginės situacijos, saugos darbe ir kitose srityse, jų praktinio taikymo dinamiškoje, besikeičiančioje aplinkoje problemas, mokslo ir studijų kokybės plėtotės klausimus.

Konferencijos plenarinėje sesijoje BSKC atstovas pristatė cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių (CBRN) elementų apyvartos ir jų panaudojimo nusikalstomoms veikoms vykdyti grėsmes; atitinkamas priemones ir pajėgumus reikalingas šias grėsmes sumažinti ir atremti.