Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. BSKC darbuotojai tęsdami bendradarbiavimą su Vadovybės apsaugos departamentu (VAD), pravedė Mobiliųjų dozimetrinės kontrolės sistemų operatorių mokymą.

Šiame trijų dienų trukmės renginyje dalyvavo 10 Vadovybės apsaugos departamento pareigūnų – mobiliųjų dozimetrinių kontrolės sistemų operatorių. Mobiliąsias dozimetrinės kontrolės sistemas (MDKS) bei kitą įrangą VAD naudoja užtikrindamas saugomų asmenų ir objektų saugumą. Mokymo programa buvo parengta išanalizavus VAD poreikius, pareigūnams priskirtas funkcijas ir darbo specifiką. Numatoma, kad baigę BSKC parengtą specializuotą mokymo programą pareigūnai įgys būtinas kompetencijas ir praktinius įgūdžius reikalingus atliekant jonizuojančiosios spinduliuotės kontrolę.