2017 m. lapkričio 28 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro, Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė Fizinės saugos tarnybos bei Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistai organizavo ir pravedė seminarą „Branduolinės energetikos objektų fizinės saugos pagrindai. Seminaro pagrindinė auditorija – Valstybės sienos pasaugos tarnybos Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio pareigūnai. Interaktyvaus seminaro metu buvo nagrinėjami fizinės saugos organizavimo principai, fizinės saugos sistemos elementai, buvo analizuojamos grėsmės branduoliniam saugumui ir realūs incidentai. Didelis dėmesys buvo skirtas branduolinio saugumo priemonių efektyvumo užtikrinimui, saugos funkcijų kokybės tobulinimui.