Š. m. sausio 13 – 14 dienomis Lietuvoje vyko Japonijos Ministro Pirmininko Shinzo Abe oficialus vizitas, kurio saugumą užtikrino Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Siekiant plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tobulinti skirtingų teisėsaugos institucijų pajėgumus, bei užtikrinti saugumą svarbaus renginio metu, Oficialaus svečio saugumo užtikrinimui buvo pasitelkti Valstybės sienos apsaugos tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centro pareigūnai su dozimetrinės kontrolės įranga ir Ignalinos pasienio rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio Reagavimo skyriaus kinologai su tarnybiniais šunimis.

Glaudus Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Vadovybės apsaugos departamento bendradarbiavimas yra puikus tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys, kurio rezultatas – kokybiškas ir savalaikis užduočių atlikimas, efektyvus išteklių panaudojimas, apsikeitimas gerąja patirtimi bei pareigūnų kvalifikacijos plėtra.