2018 m. gruodžio 5 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistai organizavo ir pravedė seminarą „Branduolinės energetikos objektų fizinės saugos pagrindai“. Seminaro pagrindinė auditorija – Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos pasienio rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio pareigūnai – žmonės kurie tiesiogiai saugo Ignalinos atominės elektrinės objektuose esančias branduolines medžiagas. Interaktyvaus seminaro metu buvo nagrinėjami fizinės saugos organizavimo principai, fizinės saugos sistemos elementai, buvo analizuojamos grėsmės branduoliniam saugumui ir realūs incidentai. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su radiacinės saugos principais, asmeninės apsaugos būdais ir priemonėmis įvykus incidentui. Didelis dėmesys buvo skirtas diskusijoms apie veiklos kokybės tobulinimą, informaciniam saugumui ir branduolinio saugumo kultūros elementų Ignalinos atominėje elektrinėje nagrinėjimui. Dalyviams taip pat buvo pristatyta Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rengiama virtuali mokymo priemonė „Šapaš branduolinis objektas“ kuri ateityje bus naudojama specializuotiems mokymams ir kursams fizinės apsaugos tematika.