2018 m. vasario 22 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro, Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė Fizinės saugos tarnybos bei Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistai organizavo ir pravedė seminarą „Branduolinės energetikos objektų fizinės saugos pagrindai. Seminaro pagrindinė auditorija – Valstybės sienos pasaugos tarnybos Ignalinos pasienio rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio pareigūnai. Interaktyvaus seminaro metu buvo nagrinėjami fizinės saugos organizavimo principai, fizinės saugos sistemos elementai, buvo analizuojamos grėsmės branduoliniam saugumui ir realūs incidentai. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su radiacinės saugos principais, asmeninės apsaugos būdais ir priemonėmis įvykus incidentui. Didelis dėmesys buvo skirtas diskusijoms apie veiklos kokybės tobulinimą, informaciniam saugumui ir branduolinio saugumo kultūros elementų Ignalinos atominėje elektrinėje nagrinėjimui.