2019 m. sausio 14 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistai organizavo ir pravedė seminarą „Branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos pagrindai“ Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VST) pareigūnams. Seminaro tikslas – supažindinti VST pareigūnus su branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos organizavimo ir vykdymo ypatumais.

Interaktyvaus seminaro metu buvo nagrinėjami fizinės apsaugos organizavimo principai, fizinės apsaugos sistemos elementai, buvo analizuojamos grėsmės branduoliniam saugumui ir realūs incidentai. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su branduolinio saugumo srities tarptautine ir nacionaline teisine baze, radiacinės saugos principais, asmeninės apsaugos būdais ir priemonėmis įvykus incidentui. VST atstovai pristatė savo tarnybos veiklą ir patirtį, vykdant svarbių objektų apsaugą. Diskusijos metu buvo aptarti ir kiti, VSAT ir VST aktualūs, bendradarbiavimo klausimai, susiję su fizine objektų apsauga. Dalyviams taip pat buvo pristatyta Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rengiama virtuali mokymo priemonė „Šapaš branduolinis objektas“, kuri ateityje bus naudojama specializuotiems mokymams ir kursams fizinės apsaugos tematika.