Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centro (toliau – BSKC) darbuotojai Muitinės mokymo centre pravedė  Mobiliųjų dozimetrinės kontrolės sistemų operatorių mokymą.

Šiame keturių dienų trukmės renginyje dalyvavo 9 Lietuvos muitinės pareigūnai – mobiliųjų dozimetrinių kontrolės sistemų operatoriai. Lietuvos muitinė eksploatuoja mobiliąsias dozimetrinės kontrolės sistemas (toliau – MDKS) atlikdama kontrolę šalies viduje: keliuose, krovinių terminaluose ir kitose vietose. MDKS paskirtis –  užkirsti kelią neteisėtai branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų apyvartai. MDKS techninių priemonių pagalba pareigūnai gali nustatyti asmenis, transporto priemones, jų gabenamus krovinius, kurių skleidžiama jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia viršija įprastą tos vietovės foną. Įvertinus surinktus duomenis,  pareigūnai priima sprendimą dėl gabenimo teisėtumo.

Išanalizavus muitinės MDKS operatoriams priskirtas funkcijas ir darbo instrukcijas, BSKC parengė specializuotą mokymo programą, skirtą įgyti būtinas kompetencijas ir praktinius įgūdžius atliekant jonizuojančiosios spinduliuotės kontrolę.

Mokymo programą sudaro nuotolinio mokymo dalis, kuriuoje mokymo dalyviai prieš atvykdami į praktinį mokymą savarankiškai įgyjo teorines radiacinės saugos irsaugumo  žinais. Antroji mokymo dalis – 3 dienų trukmės akademinių valandų praktinis mokymas, kurį BSKC atstovai pravedė Muitinės mokymo centre. Šios pagrindinės mokymo dalies metu dalyviai įgyjo rankinių matavimo prietaisų naudojimo ir bazinio techninio aptarnavimo įgūdžius, ,MDKS  taktinio panaudojimo žinias. Vyko daug praktinių užsiėmimų panaudojant MDKS sumontuotą bei nešiojamą dozimetrinės kontrolės įrangą. Trečiąją praktinių užsiėmimų dieną mokymo dalyviai įgytas žinias galėjo pademonstruoti atlikdami jonizuojančiosios spinduliuotės kontrolę (MDKS dirbant stacionariu rėžimu) atliekant transporto kontrolę kelyje.

Renginyje dalyvavę muitinės pareigūnai aukštai įvertino mokymo kokybę ir efektyvumą. Taip pat buvo išreikšti pageidavimai, kad BSKC ir toliau teiktų pagalbą mokymo srityje branduolinio saugumo klausimais.