2017 m. gruodžio 7–8 d. BSKC darbuotojai pravedė Mobiliųjų dozimetrinės kontrolės sistemų (MDKS) operatorių mokymą muitinės mobiliųjų grupių pareigūnams.

Šiame renginyje dalyvavo 16 Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus teritorinių muitinių mobiliųjų grupių pareigūnai – MDKS operatoriai. MDKS paskirtis –  užkirsti kelią neteisėtai branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų apyvartai ir kartu užtikrinti nustatytų radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi gabenant jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančias medžiagas. Muitinės pareigūnai eksploatuoja mobiliąsias dozimetrinės kontrolės sistemas atlikdami kontrolę keliuose, vidinių muitinių sandėliuose ir kituose objektuose. Dozimetrinė kontrolė yra integruota muitinės tikrinimo dalis, kuri yra atliekama kartu ir papildant kitas procedūras, išnaudojant rizikos vertinimo srities informaciją.

Muitinės pareigūnų mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalis. Teorinių paskaitų metu dalyviai buvo supažindinti su jonizuojančiosios spinduliuotės samprata ir biologiniu jos poveikiu, dozių rūšimis ir matavimo vienetais, radiacinės saugos principais. Praktinių mokymu metu dalyviai mokėsi ir tobulino dozimetrinės įrangos naudojimo įgūdžius ir MDKS  taktinio panaudojimo žinias. Paskutinę užsiėmimų dieną mokymo dalyviai praktikavosi realioje aplinkoje atlikdami dozimetrinę kontrolę kelyje.