2019 m. kovo 5–7 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) specialistai kartu su kolegomis iš Vadovybės apsaugos departamento organizavo ir pravedė Mobiliųjų dozimetrinės kontrolės sistemų (MDKS) operatorių mokymai.

MDKS paskirtis – užkirsti kelią neteisėtai branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų apyvartai ir kartu užtikrinti nustatytų radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi gabenant jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančias medžiagas. Kartu tai yra viena iš integruotos kontrolės priemonių, kuomet pareigūnai atlieka skirtingų grėsmių vertinimą, įskaitant sprogstamųjų medžiagų monitoringą. Renginio metu taip pat buvo nagrinėti reagavimo veiksmai įvykio vietoje, skirtingų tarnybų sąveikos klausimai. Daug laiko seminaro dalyviai skyrė praktiniams įgūdžiams atliekant radiologinę žvalgybą, naudojantis specializuota įranga lavinti.