2016 m. lapkričio 7-11 d., Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centre vyko mokymai – „Mobiliosios dozimetrinės kontrolės sistemos techninis aptarnavimas“. 

Mokymus vedė keturi instruktoriai iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pagal JAV Energetikos departamento Branduolinės kontrabandos aptikimo ir atrasimo programą (angl. k. Nuclear Smuggling Detection and Deterence Program, NSDD).  Instruktoriai užsiėmimų metu pristatė savo pranešimus ir vedė diskusijas tokiomis temomis kaip stacionariosios ir mobiliosios dozimetrinės sistemos operatoriaus darbo principai, kylantys iššūkiai darbo vietoje bei jos techninis aptarnavimas. Praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai turėjo galimybę patys paruošti dozimetrinę kontrolės sistemą darbui, ją susimontuoti, atlikti jos kalibravimo ir funkcinio patikrinimo darbus.  Mokymų dalyviai vadovaudamiesi mokymo metu gautomis instrukcijomis nustatinėjo sistemos gedimus ir juos šalino, keitė sugedusias dalis bei jas testavo. 

Renginyje dalyvavo 15 pareigūnų iš Vadovybės apsaugos departamento, Muitinės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos, kurie dirba su stacionariomis bei mobiliosiomis dozimetrinės kontrolės sistemomis.