Rugsėjo 7 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centre vyko 1 d. trukmės radiacinės saugos mokymas Lietuvos Kariuomenės personalui. Mokymas buvo vykdomas pagal patvirtintą radiacinės saugos mokymo programą.  Ši programa yra parengta skirtingų institucijų darbuotojams, kurių veikla susijusi su jonizuojančios spinduliuotės šaltinių bei radionuklidais užterštų objektų aptikimu, pirminiu identifikavimu bei reagavimu, taip pat rentgeno įrenginių naudojimu. Mokymo metu BSKC instruktoriai klausytojams pristatė teisės aktus, reglamentuojančius radiacinę saugą; suteikė žinių apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, dozių rūšis bei jų matavimo vienetus; apie biologinį jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį ir radiacinės saugos principus.

Tikimasi, kad dalyviai pritaikys suteiktas žinias atliekant savo darbo funkcijas ir užsitikrins radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi.