Birželio 4 d. Vilniuje, Kalnų parko stadione, buvo organizuotos tarpinstitucinės valstybinio lygio civilinės saugos pratybos, kurių metu buvo imituojamas teroristinis aktas ir jo metu įvykęs sprogimas, sprogus savadarbiam sprogmeniui su radioaktyviosiomis medžiagomis. Pratybose dalyvavo visos atsakingos institucijos, buvo aktyvuoti skirtingo lygmens ekstremalių situacijų operacijų centrai. Pratybų tikslas – tobulinti ir praktiškai įtvirtinti atsakingosios institucijos bei remiančiųjų institucijų ekstremaliųjų situacijų valdymo įgūdžius, tinkamai vykdyti priskirtas funkcijas.

BSKC viršininkas A. Livšic pratybose dalyvavo kaip vertintojų grupės vadovas.

Pasibaigus pratyboms ir įvertinus visus jų eigos aspektus, galima teigti, kad dalyvavusios institucijos parodė aukštą pasirengimo lygį atlikti savo funkcijas, o taip pat – veikti, bendrai koordinuojant savo veiksmus, siekiant optimalių rezultatų. Pats pratybų procesas buvo ypač veiksmingas būdas išbandyti dalyvaujančių institucijų pajėgumus, informacijos valdymo ir koordinavimo mechanizmus bei nustatyti jų tobulinimo galimybes.